What You Should Do While Awaiting MPSC Exam

बहुतेक वेळा शासनाकडून अपुरे मागणीपत्र येणे, मागणीपत्रच न मिळणे, न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये परीक्षा अडकणे अश्या कारणांमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा रखडतात. उमेदवार

Read more

Tips to Crack MPSC without Coaching Classes

MPSC च्या विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना चांगले मार्गदर्शन मिळणे महत्त्वाचे असले तरी अनेकदा आर्थिक परिस्थितीमुळे बऱ्याच उमेदवारांना स्व:अभ्यासावर अवलंबून

Read more

Age Limit for MPSC Exams Increased

MPSC खुल्या प्रवर्गाच्या वयोमर्यादेत वाढ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या MPSC स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने आनंदाची बातमी

Read more