List of Posts in MPSC State Services Examination

राज्यसेवा परीक्षेमार्फत भरली जाणारे पदे

(List of Posts in MPSC State Services Examination)

Related : List of Posts in MPSC State Services Examination

पदाचे नाव वेतनबँड आणि ग्रेड वेतन उच्च पदावरील बढतीची संधी नियुक्तीचे ठिकाण
उप जिल्हाधिकारी, गट – अ १५,६०० -३९,१०० ,५४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते उप जिल्हाधिकार्यांच्या निवडश्रेणीत व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त, गट – अ १५,६०० -३९,१०० ,५४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते पोलीस अधीक्षक / पोलीस उपायुक्त व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
सहायक विक्रीकर आयुक्त,गट-अ १५,६०० -३९,१०० ,५४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते विक्रीकर आयुक्त व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
उपनिबंधक, सहकारी संस्था,गट-अ १५,६०० -३९,१०० ,५४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते सहनिबंधक, सहकारी संस्था व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ गटविकास अधिकारी(उच्च श्रेणी),गट-अ १५,६०० -३९,१०० ,५४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते महाराष्ट्र विकास सेवेवरील वरिष्ठ पदावर महाराष्ट्रात कोठेही
महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट -अ (कनिष्ट) १५,६०० -३९,१०० ,५४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट -अ (वरिष्ठ) व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
मुख्याधिकारी,नगरपालिका/परिषद,गट- अ १५,६०० -३९,१०० ,५४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते निवड श्रेणीतील पदावर नगरपालिका/परिषद क्षेत्रात
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क , गट -अ १५,६०० -३९,१०० ,५४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते उपायुक्त (वरिष्ठ), सहआयुक्त (वरिष्ठ) उत्पादन शुल्क, गट -अ महाराष्ट्रात कोठेही
तहसिलदार, गट – अ १५,६०० -३९,१०० ,५००० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते उपजिल्हाधिकारी व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
 सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,गट -ब ९,३०० -३४,८०० ,४६०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,गट -अ, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,गट -अ महाराष्ट्रात कोठेही
महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट -ब ९,३०० -३४,८०० ,४४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट -अ (कनिष्ट) व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
कक्ष अधिकारी, गट- ब ९,३०० -३४,८०० ,४४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते अपर सचिव, उप सचिव व सहसचिव फक्त मंत्रालयीन विभागात
गट विकास अधिकारी, गट- ब ९,३०० -३४,८०० ,४४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते महाराष्ट्र विकास सेवा, गट -अ व निवड श्रेणीत महाराष्ट्रात कोठेही
मुख्याधिकारी ,नगरपालिका /नगर परिषद, गट- ब ९,३०० -३४,८०० ,४४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते मुख्याधिकारी ,नगरपालिका /नगर परिषद, गट- अ व त्यापुढील पदे नगरपालिका/परिषद क्षेत्रात
सहायक निबंधक सहकारी संस्था,गट-ब ९,३०० -३४,८०० ,४४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते उपनिबंधक सहकारी संस्था व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, गट -ब ९,३०० -३४,८०० ,४४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, गट -अ व त्यापुढील पदे महाराष्ट्रात कोठेही
उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क,गट-ब ९,३०० -३४,८०० ,४४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क,गट-अ महाराष्ट्रात कोठेही
सहायक आयुक्त , राज्य उत्पादन शुल्क, गट -ब ९,३०० -३४,८०० ,४४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते उपायुक्त (कनिष्ठ) राज्य उत्पादन शुल्क, गट -अ महाराष्ट्रात कोठेही
नायब तहसिलदार, गट-ब ९,३०० -३४,८०० ,४४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते तहसिलदार, गट-अ, उपजिल्हाधिकारी, गट- अ महाराष्ट्रात कोठेही

Related : Tips and Tricks to Solve MPSC Prelims

Related :  5 Most Common Mistakes Candidates Make during MPSC Preliminary Exams!

महाराष्ट्रातील शासकीय नोकरींच्या परीक्षांबद्दल अधिक माहितीसाठी आणि परीक्षेच्या परिपूर्ण तयारीसाठी आपले नाव आणि आपला Mobile No. व E -mail ID खालील Form मध्ये भरून Submit करा.  

——-x–x–x——

Maha-Tayari App Link

2 thoughts on “List of Posts in MPSC State Services Examination

Leave a Reply