MPSC Assistant (ASST) Preliminary And Main Examination New Syllabus

सहायक कक्ष अधिकारी पूर्व परीक्षा योजना व अभ्यासक्रम

प्रश्नपत्रिका – १
विषय – सामान्य क्षमता चाचणी
प्रश्नसंख्या – १००
एकूण गुण – १००
दर्जा – पदवी
माध्यम – मराठी आणि इंग्रजी
कालावधी – एक तास
प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप – वस्तुनिष्ठ

Related : List of Posts in MPSC State Services Examination

अभ्यासक्रम :

१. चालू घडामोडी – जागतिक तसे भारतातील

२. नागरिकशात्र – भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास, राज्य व्यवस्थापन (प्रशासन) आणि ग्राम व्यवस्थापन (प्रशासन)

Related :  5 Most Common Mistakes Candidates Make during MPSC Preliminary Exams!

३. आधुनिक भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास

४. भूगोल (महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यासासह) – पृथ्वी, जगातील विभाग, हवामान, अंक्षांश-रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्जन्यमान, प्रमुख पिके, शहरे, नद्या, उद्योगधंदे इत्यादी.

५. अर्थव्यवस्था
भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्त्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्र्य व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीती इत्यादी.
शासकीय अर्थव्यवस्था – अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण इत्यादी

६. सामान्य विज्ञान – भौतिकशात्र (Physics),  रसायनशात्र (Chemistry),  प्राणीशात्र (Zoology),  वनस्पतीशात्र (Botany), आरोग्यशात्र (Hygiene)

७. बुद्धिमापन चाचणी आणि अंकगणित

Related : MPSC List of Exams

——- X ——-

सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा योजना व अभ्यासक्रम

प्रश्नपत्रिका – २

प्रश्नपत्रिका क्रमांक १ : 

कालावधी – एक तास
प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप – वस्तुनिष्ठ

विषय
(Subject)
गुण
(Marks)
प्रश्नसंख्या
(No. of Questions)
दर्जा
(Level)
माध्यम
(Medium)
 मराठी  ६०  ६०  मराठी – बारावी  मराठी
 इंग्रजी  ४०  ४०  इंग्रजी – पदवी  इंग्रजी

 

प्रश्नपत्रिका क्रमांक २ : 

कालावधी – एक तास
प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप – वस्तुनिष्ठ

विषय
(Subject)
गुण
(Marks)
प्रश्नसंख्या
(No. of Questions)
दर्जा
(Level)
माध्यम
(Medium)
 सामान्य ज्ञान, बुद्धिमापन व विषयाचे ज्ञान १००  १००  पदवी  मराठी आणि इंग्रजी

पेपर क्रमांक १ – मराठी व इंग्रजी

अभ्यासक्रम :

मराठी – सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाकप्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नाची उत्तरे

इंग्रजी – Common Vocabulary, Sentence Structure, Grammar, Use of Idioms and phrases & their meaning and comprehension of passage.

 Related :  MPSC Reference Books List in Marathi

पेपर क्रमांक २ – सामान्य ज्ञान, बुद्धिमापन व विषयाचे ज्ञान

अभ्यासक्रम :

१. चालू घडामोडी – जागतिक तसे भारतातील

२. बुद्धीमत्ता चाचणी

३. महाराष्ट्राचा भूगोल – महाराष्ट्राचा रचनात्मक (Physical) भूगोल, मुख्य रचनात्मक (Physiographic) विभाग, , पर्जन्यातील विभागवार बदल, नद्या, पर्वत, डोंगर, राजकीय विभाग, प्रशासकीय विभाग, नैसर्गिक संपत्ती – वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल – लोकसंख्या (Population), Migration of Population व  त्याचे Source आणि Destination वरील परिणाम, ग्रामीण वस्त्या व तांडे, झोपडपट्ट्या व त्याचे प्रश्न

४. महाराष्ट्राचा इतिहास – सामाजिक व आर्थिक जागृती (१८८५ – १९४७), महत्वाच्या व्यक्तींचे काम, स्वातंत्रपूर्व भारतातील सामाजिक जागृतीतील वर्तमानपत्रे व शिक्षणाचा परिणाम/ भाग, स्वातंत्रपूर्व काळातील इतर समकालीन चळवळी, राष्ट्रीय चळवळ

५. भारतीय राज्यघटना – घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्थावनेमागील भूमिका व तत्त्वे, घटनेची महत्वाची कलमे / ठळक वैशिष्ठे, केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मुलभूत हक्क आणि कर्तव्ये राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे – शिक्षण, युनिफॉर्म सिविल कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ – Role , अधिकार व कार्य, राज्य विधिमंडळ – विधानसभा, विधानपरिषद व त्यांचे सदस्य, अधिकार, कार्य व Role , विधी समित्या

६. माहिती अधिकार अधिनियम २००५

Related :  MPSC List of Exams

७. संगणक व माहिती तंत्रज्ञान – आधुनिक समाजातील संगणकीय भूमिका, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील जीवनातील संगणकाचा वापर, डाटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग आणि वेब टेक्नोलोजी, सायबर गुह्ने व त्यावरील प्रतिबंध व या समबंधील कायदे व केस स्टडीज, नवी उद्योग म्हणून माहिती तंत्रज्ञानाचा निरनिराळ्या सेवा सुविधांची माहिती मिळवण्यासाठी होणारा उपयोग, भारतातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची वाढ आणि त्याचा दर्जा, शासनाचे कार्यक्रम, जसे मिडिया lab एशिया, विद्या वाहिनी, ज्ञान वाहिनी, सामुहिक माहिती केंद्र इत्यादी. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगातील मुलभुत प्रश्न व त्याचे भवितव्य

८. राजकीय यंत्रणा (शासनाची रचना अधिकार व कार्ये), केंद्रसरकार केंद्रीय विधिमंडळ आणि राज्य सरकार व प्रशासन (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ)

९. जिल्हा प्रशासन, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक प्रशासन

१०. न्यायमंडळ – न्यायमंडळाची रचना, एकात्मिक न्यायमंडळ, कार्ये, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाची भूमिका आणि अधिकार, दुय्यम न्यायालये, लोकपाल, लोकायुक्त आणि लोक न्यायालय, संविधानिक आदेशाचे रक्षण करणारे न्यायमंडळ, न्यायालयीन सक्रियता, जनहित याचिका

 Related : 10 Effective Tips To Get Higher Marks in MPSC

——-x–x–x——

महाराष्ट्रातील शासकीय नोकरींच्या परीक्षांबद्दल अधिक माहितीसाठी आणि परीक्षेच्या परिपूर्ण तयारीसाठी आपले नाव आणि आपला Mobile No. व E -mail ID खालील Form मध्ये भरून Submit करा.  

——-x–x–x——

Follow me

Bhaskar Narkar

Co-Founder at Crefix Technology
Bhaskar Narkar is a young entrepreneur & founder at Crefix Technology. He blogs about mobile app business, design thinking & internet marketing. He lives in Mumbai, India with his family.
Follow me

Bhaskar Narkar

Bhaskar Narkar is a young entrepreneur & founder at Crefix Technology. He blogs about mobile app business, design thinking & internet marketing. He lives in Mumbai, India with his family.

Leave a Reply