MPSC List of Exams

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धांची यादी

 •  राज्य सेवा परीक्षा (State Services Examination)
 • महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा (Maharashtra Forest Services Examination)
 • महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा (Maharashtra Agricultural Services Examination)

Related : Tips and Tricks to Solve MPSC Prelims

Related :  5 Most Common Mistakes Candidates Make during MPSC Preliminary Exams!

 • महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट अ परीक्षा (Maharashtra Engineering Services, Gr-A Examination)
 • महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट ब परीक्षा (Maharashtra Engineering Services, Gr-B Examination)

Related :  MPSC Reference Books List in Marathi

 • दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग परीक्षा. Civil Judge (Jr. Div.) Judicial Magistrate (1st Class) Competitive Exam
 • सहायक मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा (Assistant Motor Vehicle Inspector Examination)

Related : MPSC List of Exams

 • सहायक अभियंता (विद्युत) श्रेणी -२, महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, गट-ब (Assistant Engineer (Electrical) Grade-2, Maha. Electrical Eng. Services, B)
 • पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा (Police Sub Inspector Examination)
  विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा (Sales Tax Inspector Competitive Examination)

Related : List of Posts in MPSC State Services Examination

 • कर सहायक गट-क परीक्षा (Tax Assistant Examination)
 • सहायक परीक्षा (Assistant Examination)
 •  लिपिक-टंकलेखक परीक्षा (Clerk typist Examination)

Related :  MPSC Reference Books List in Marathi

महाराष्ट्रातील शासकीय नोकरींच्या परीक्षांबद्दल अधिक माहितीसाठी आणि परीक्षेच्या परिपूर्ण तयारीसाठी आपले नाव आणि आपला Mobile No. व E -mail ID खालील Form मध्ये भरून Submit करा.  

——-x–x–x——

Maha-Tayari App Link

Leave a Reply